Imported Debian patch 2.23.05-1
[hcoop/zz_old/debian/webalizer.git] / debian / po / ca.po
1 # Catalan translation for webalizer debconf templates.
2 # Copyright © 2004, 2011 Free Software Foundation, Inc.
3 # Aleix Badia i Bosch <a.badia@callusdigital.org>, 2004.
4 # Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: webalizer 2.23.03-1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: webalizer@packages.debian.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-10-06 23:35+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-03-07 20:34+0100\n"
12 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
13 "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
14 "Language: ca\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #. Type: note
20 #. Description
21 #: ../templates:1001
22 msgid "Upgrading from a version < 2.01.6"
23 msgstr "Actualitció des d'una versió < 2.01.6"
24
25 #. Type: note
26 #. Description
27 #: ../templates:1001
28 msgid ""
29 "WARNING: If you're upgrading from a version < 2.01.6, see /usr/share/doc/"
30 "webalizer/README.FIRST.gz for details on upgrading your old data!!"
31 msgstr "AVÍS: Si esteu actualitzant d'una versió < 2.01.6 vegeu /usr/share/doc/webalizer/README.FIRST.gz per obtenir informació sobre l'actualització de les dades antigues."
32
33 #. Type: note
34 #. Description
35 #: ../templates:2001
36 msgid "Upgrading from a version < 2.01.10-30"
37 msgstr "Actualització des d'una versió < 2.01.10-30"
38
39 #. Type: note
40 #. Description
41 #: ../templates:2001
42 msgid ""
43 "WARNING: This release will move webalizer.conf file to /etc/webalizer "
44 "directory. New features have been included, too. Please read README.FIRST."
45 "gz, README.gz and new examples/sample.conf.gz in /usr/share/doc/webalizer "
46 "directory."
47 msgstr "AVÍS: Aquesta versió mourà el fitxer webalizer.conf al directori /etc/webalizer. També s'han introduït funcionalitats noves. Llegiu els documents README.FIRST.gz, README.gz i el nou examples/sample.conf.gz, que trobareu al directori /usr/share/doc/webalizer."
48
49 #. Type: string
50 #. Description
51 #: ../templates:3001
52 msgid "Directory to put the output in:"
53 msgstr "A quin directori voleu emmagatzemar la sortida del webalizer?"
54
55 #. Type: string
56 #. Default
57 #: ../templates:4001
58 msgid "Usage Statistics for[ hostname will be appended ]"
59 msgstr "Estadístiques d'ús de[ s'afegirà el nom del servidor ]"
60
61 #. Type: string
62 #. Description
63 #: ../templates:4002
64 msgid "Title of the reports webalizer will generate:"
65 msgstr "Introduïu el títol dels informes que generarà el webalizer:"
66
67 #. Type: string
68 #. Description
69 #: ../templates:4002
70 msgid "(your system's hostname will be appended to it)"
71 msgstr "(s'hi afegirà el nom d'aquest sistema)"
72
73 #. Type: string
74 #. Description
75 #: ../templates:5001
76 msgid "Webserver's rotated log filename:"
77 msgstr "Nom del fitxer de registres rotat del servidor web:"
78
79 #. Type: boolean
80 #. Description
81 #: ../templates:6001
82 msgid "Enable DNSCache Option?"
83 msgstr "Voleu activar l'opció DNSCache?"
84
85 #. Type: boolean
86 #. Description
87 #: ../templates:6001
88 msgid ""
89 "Speed up name resolving with the DNSCache option enabled. See /usr/share/doc/"
90 "webalizer/DNS.README.gz for more information."
91 msgstr "Podeu fer que la resolució de noms siga més ràpida si habiliteu l'opció DNSCache. Vegeu /usr/share/doc/webalizer/DNS.README.gz per obtenir més informació."