Imported Debian patch 2.23.05-1
[hcoop/zz_old/debian/webalizer.git] / debian / po / cs.po
CommitLineData
dc9c5d88
FAW
1# Czech translation for webalizer (debconf).
2# Copyright 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2005, 2006.
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: webalizer\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: webalizer@packages.debian.org\n"
9"POT-Creation-Date: 2010-10-06 23:35+0200\n"
10"PO-Revision-Date: 2006-11-17 15:20+0100\n"
11"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
12"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
13"Language: cs\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18#. Type: note
19#. Description
20#: ../templates:1001
21msgid "Upgrading from a version < 2.01.6"
22msgstr "Přechod z verze < 2.01.6"
23
24#. Type: note
25#. Description
26#: ../templates:1001
27msgid ""
28"WARNING: If you're upgrading from a version < 2.01.6, see /usr/share/doc/"
29"webalizer/README.FIRST.gz for details on upgrading your old data!!"
30msgstr ""
31"VAROVÁNÍ: Přecházíte-li z verze < 2.01.6, přečtěte si soubor /usr/share/doc/"
32"webalizer/README.FIRST.gz, kde naleznete podrobnosti o aktualizaci svých "
33"starých dat!"
34
35#. Type: note
36#. Description
37#: ../templates:2001
38msgid "Upgrading from a version < 2.01.10-30"
39msgstr "Přechod z verze < 2.01.10-30"
40
41#. Type: note
42#. Description
43#: ../templates:2001
44msgid ""
45"WARNING: This release will move webalizer.conf file to /etc/webalizer "
46"directory. New features have been included, too. Please read README.FIRST."
47"gz, README.gz and new examples/sample.conf.gz in /usr/share/doc/webalizer "
48"directory."
49msgstr ""
50"VAROVÁNÍ: Tato verze přesune soubor webalizer.conf do adresáře /etc/"
51"webalizer. V této verzi je mnoho nových vlastností. Projděte si prosím "
52"README.FIRST.gz, README.gz a examples/sample.conf.gz v adresáři /usr/share/"
53"doc/webalizer."
54
55#. Type: string
56#. Description
57#: ../templates:3001
58msgid "Directory to put the output in:"
59msgstr "Adresář, do kterého se má ukládat výstup:"
60
61#. Type: string
62#. Default
63#: ../templates:4001
64msgid "Usage Statistics for[ hostname will be appended ]"
65msgstr "Statistika využívání na"
66
67#. Type: string
68#. Description
69#: ../templates:4002
70msgid "Title of the reports webalizer will generate:"
71msgstr "Titulek zpráv, které bude webalizer vytvářet:"
72
73#. Type: string
74#. Description
75#: ../templates:4002
76msgid "(your system's hostname will be appended to it)"
77msgstr "(k titulku bude připojeno jméno počítače)"
78
79#. Type: string
80#. Description
81#: ../templates:5001
82msgid "Webserver's rotated log filename:"
83msgstr "Jméno souboru s logem webového serveru:"
84
85#. Type: boolean
86#. Description
87#: ../templates:6001
88msgid "Enable DNSCache Option?"
89msgstr "Povolit volbu DNSCache?"
90
91#. Type: boolean
92#. Description
93#: ../templates:6001
94msgid ""
95"Speed up name resolving with the DNSCache option enabled. See /usr/share/doc/"
96"webalizer/DNS.README.gz for more information."
97msgstr ""
98"Volbou DNSCache se urychlí překlad jmen. Více informací naleznete v souboru /"
99"usr/share/doc/webalizer/DNS.README.gz."