Imported Debian patch 2.23.05-1
[hcoop/zz_old/debian/webalizer.git] / debian / po / vi.po
CommitLineData
dc9c5d88
FAW
1# Vietnamese Debconf translation for Webalizer.
2# Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2008.
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: webalizer 2.01.10-32.3\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: webalizer@packages.debian.org\n"
9"POT-Creation-Date: 2010-10-06 23:35+0200\n"
10"PO-Revision-Date: 2008-09-24 22:05+0930\n"
11"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13"Language: vi\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
18"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
19
20#. Type: note
21#. Description
22#: ../templates:1001
23msgid "Upgrading from a version < 2.01.6"
24msgstr "Nâng cấp từ một phiên bản cũ hơn 2.01.6"
25
26#. Type: note
27#. Description
28#: ../templates:1001
29msgid ""
30"WARNING: If you're upgrading from a version < 2.01.6, see /usr/share/doc/"
31"webalizer/README.FIRST.gz for details on upgrading your old data!!"
32msgstr ""
33"CẢNH BÁO : nếu bạn đang nâng cấp từ một phiên bản cũ hơn 2.01.6, xem tài "
34"liệu Đọc Đi Trước « /usr/share/doc/webalizer/README.FIRST.gz » để tìm chi "
35"tiết về tiến trình nâng cấp dữ liệu cũ !"
36
37#. Type: note
38#. Description
39#: ../templates:2001
40msgid "Upgrading from a version < 2.01.10-30"
41msgstr "Nâng cấp từ một phiên bản cũ hơn 2.01.10-30"
42
43#. Type: note
44#. Description
45#: ../templates:2001
46msgid ""
47"WARNING: This release will move webalizer.conf file to /etc/webalizer "
48"directory. New features have been included, too. Please read README.FIRST."
49"gz, README.gz and new examples/sample.conf.gz in /usr/share/doc/webalizer "
50"directory."
51msgstr ""
52"CẢNH BÁO : bản phát hành này sẽ di chuyển tập tin cấu hình « webalizer.conf "
53"» sang thư mục « /etc/webalizer ». Một số tính năng mới cũng có sẵn. Hãy xem "
54"tài liệu Đọc Đi Trước (README.FIRST.gz), Đọc Đi (README.gz) và mẫu thí dụ "
55"mới « examples/sample.conf.gz » trong thư mục « /usr/share/doc/webalizer »."
56
57#. Type: string
58#. Description
59#: ../templates:3001
60msgid "Directory to put the output in:"
61msgstr "Thư mục kết xuất:"
62
63#. Type: string
64#. Default
65#: ../templates:4001
66msgid "Usage Statistics for[ hostname will be appended ]"
67msgstr "Thống kê sử dụng cho"
68
69#. Type: string
70#. Description
71#: ../templates:4002
72msgid "Title of the reports webalizer will generate:"
73msgstr "Tựa đề của báo cáo Webalizer sẽ tạo :"
74
75#. Type: string
76#. Description
77#: ../templates:4002
78msgid "(your system's hostname will be appended to it)"
79msgstr "(tên máy có chạy hệ thống này sẽ được phụ thêm vào nó)"
80
81#. Type: string
82#. Description
83#: ../templates:5001
84msgid "Webserver's rotated log filename:"
85msgstr "Tên tập tin của sổ theo dõi trình phục vụ Web đã quay vòng:"
86
87#. Type: boolean
88#. Description
89#: ../templates:6001
90msgid "Enable DNSCache Option?"
91msgstr "Bật tùy chọn DNSCache không?"
92
93#. Type: boolean
94#. Description
95#: ../templates:6001
96msgid ""
97"Speed up name resolving with the DNSCache option enabled. See /usr/share/doc/"
98"webalizer/DNS.README.gz for more information."
99msgstr ""
100"Bật tùy chọn nhớ tạm DNSCache thì tăng tốc tìm tên miền. Xem tài liệu Đọc Đi "
101"« /usr/share/doc/webalizer/DNS.README.gz » để tìm thêm thông tin."