Import Debian changes 20180207-1
[hcoop/debian/mlton.git] / mlnlffigen / control.sml
1 (* Copyright (C) 2004-2009 Henry Cejtin, Matthew Fluet, Suresh
2 * Jagannathan, and Stephen Weeks.
3 *
4 * MLton is released under a BSD-style license.
5 * See the file MLton-LICENSE for details.
6 *)
7
8 structure Control: CONTROL =
9 struct
10
11 structure C = Control ()
12 open C
13
14 val debug = control {name = "debug",
15 default = false,
16 toString = Bool.toString}
17
18 val allSU = control {name = "allSU",
19 default = false,
20 toString = Bool.toString}
21
22 val collect_enums = control {name = "collect_enums",
23 default = true,
24 toString = Bool.toString}
25
26 val cppopts = control {name = "cppopts",
27 default = [],
28 toString = List.toString (fn s => s)}
29
30 val dir = control {name = "dir",
31 default = "NLFFI-Generated",
32 toString = fn s => s}
33
34 val enum_cons = control {name = "enum_cons",
35 default = false,
36 toString = Bool.toString}
37
38 val extramembers = control {name = "extramembers",
39 default = [],
40 toString = List.toString (fn s => s)}
41
42 val gensym = control {name = "gensym",
43 default = "",
44 toString = fn s => s}
45
46 val libhandle = control {name = "libhandle",
47 default = "Library.libh",
48 toString = fn s => s}
49
50 structure Linkage =
51 struct
52 datatype t = Archive | Dynamic | Shared
53
54 val toString =
55 fn Archive => "archive"
56 | Dynamic => "dynamic"
57 | Shared => "shared"
58 end
59 val linkage = control {name = "linkage",
60 default = Linkage.Dynamic,
61 toString = Linkage.toString}
62
63 val match = control {name = "match",
64 default = fn _ => false,
65 toString = fn _ => "<fn>"}
66
67 val mlbfile = control {name = "mlbfile",
68 default = "nlffi-generated.mlb",
69 toString = fn s => s}
70
71 val namedargs = control {name = "namedargs",
72 default = false,
73 toString = Bool.toString}
74
75 val prefix = control {name = "prefix",
76 default = "",
77 toString = fn s => s}
78
79 structure Target =
80 struct
81 open MLton.Platform
82 datatype arch = datatype Arch.t
83 datatype os = datatype OS.t
84
85 datatype t = T of {arch: arch, os: os}
86 val host = T {arch = Arch.host, os = OS.host}
87
88 fun toString (T {arch, os}) =
89 concat [Arch.toString arch, "-", OS.toString os]
90
91 fun fromString s =
92 case String.split (s, #"-") of
93 [arch, os] =>
94 (case (Arch.fromString arch, OS.fromString os) of
95 (SOME arch, SOME os) =>
96 SOME (T {arch = arch, os = os})
97 | _ => NONE)
98 | _ => NONE
99
100 fun make (t as T {arch, os}) =
101 case (arch, os) of
102 (AMD64, _) => SOME {name = toString t, sizes = SizesAMD64.sizes,
103 endianShift = EndianLittle.shift}
104 | (HPPA, _) => SOME {name = toString t, sizes = SizesHPPA.sizes,
105 endianShift = EndianBig.shift}
106 | (IA64, Hurd) => SOME {name = toString t, sizes = SizesIA64.sizes,
107 endianShift = EndianBig.shift}
108 | (IA64, HPUX) => SOME {name = toString t, sizes = SizesIA64.sizes,
109 endianShift = EndianBig.shift}
110 | (IA64, Linux) => SOME {name = toString t, sizes = SizesIA64.sizes,
111 endianShift = EndianLittle.shift}
112 | (Sparc, _) => SOME {name = toString t, sizes = SizesSparc.sizes,
113 endianShift = EndianBig.shift}
114 | (PowerPC, _) => SOME {name = toString t, sizes = SizesPPC.sizes,
115 endianShift = EndianLittle.shift}
116 | (PowerPC64, _) => SOME {name = toString t,
117 sizes = SizesPowerPC64.sizes,
118 endianShift = EndianLittle.shift}
119 | (X86, _) => SOME {name = toString t, sizes = SizesX86.sizes,
120 endianShift = EndianLittle.shift}
121 | _ => NONE
122 end
123
124 val target = control {name = "target",
125 default = Target.make Target.host,
126 toString = Option.toString (fn {name, ...} => name)}
127
128 val weight = control {name = "weight",
129 default = {heavy = true, light = true},
130 toString = fn {heavy, light} =>
131 concat ["{heavy = ", Bool.toString heavy,
132 ", light = ", Bool.toString light, "}"]}
133
134 val width = control {name = "width",
135 default = 75,
136 toString = Int.toString}
137
138 val defaults = setDefaults
139 val _ = defaults ()
140
141 end